Sormisuojat estävät ovien aiheuttamat sormivammat

Sormien jääminen puristuksiin oven väliin on valitettava, mutta yleinen tapaturma. Erityisen alttiita sormivammoille ovat lapset ja nuoret, jotka eivät yleensä vielä osaa tiedostaa eri ympäristöissä olevia riskejä, saati varoa niitä. Pikemminkin pienet sormet saattavat päätyä oven väliin täysin vahingossa leikin tiimellyksessä – tai jopa puhtaasta kokeilunhalusta.

Sormivammat ovat usein seurausta ovien riittämättömästä sormisuojauksesta. Edes oven automatiikka ei yksinään poista sormivamman riskiä, sillä automatiikan tarkoituksena on oven avaaminen ja sulkeminen automaattisesti. Automatiikka ei ota kantaa siihen, onko oven saranapuolella sormet välissä vai ei, ja siksi saranapuolen suojaaminen on tärkeää sormivammojen välttämiseksi. Lisäksi mahdollisen sähkökatkoksen vuoksi automatiikka voi lakata toimimasta.

Sormisuojaamattomat ovet voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja jopa elinikäisiä vammoja etenkin lapsille, senioreile ja liikkumisrajoitteisille ihmisille.

 

Esimerkkejä kohteista, joissa ovien sormisuojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota:

 • päiväkodit
 • koulut
 • sairaalat
 • terveyskeskukset ja hoitolaitokset
 • ostoskeskukset
 • elokuvateatterit
 • lentokentät ja muut liikenneasemat
 • muut kohteet, joissa on raskaita sarana- tai liukuovia.

 

Athmer-sormisuojasaranat

Sormisuojat tekevät ovista turvalliset ehkäisemällä tehokkaasti sormivammojen syntymistä

Kestävät ja luotettavat Athmer-sormisuojat estävät sormien puristumisen ovilehden ja karmin väliin. Ratkaisut soveltuvat erinomaisesti päiväkoteihin, kouluihin, sote-rakennuksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin – mihin tahansa ympäristöön, jossa halutaan ennaltaehkäistä sormivammoja peittämällä karmin ja ovilehden välinen rako.

Suunnittelijat, ovivalmistajat, rakennusliikkeet ja kiinteistöpäälliköt ympäri maailman ovat luottaneet Athmerin turvallisiin ratkaisuihin jo yli 30 vuotta.

Athmer-sormisuojaratkaisujen edut:

 • Varma suoja oven ja karmin väliseen rakoon – mekaaninen suoja on aina toiminnassa, myös sähkökatkon sattuessa
 • Ratkaisut sekä oven sarana- että karmipuolen suojaamiseen
 • Edullinen, luotettava ja huoltovapaa
 • Soveltuvat käytettäviksi lähes kaikkien valmistajien ovissa ja haastavissakin käyttöolosuhteissa, kuten pölyisissä, kylmissä tai kuumissa ympäristöissä
 • Sulautuu saumattomasti osaksi ovea – sormisuojaprofiilit ovat saatavana kaikissa RAL-sävyissä
 • Rullakangas saatavana jopa 2500 mm pituudella  
 • Kankaan sävy valittavista useissa eri vakiosävyssä, myös omat printtikuvioinnit mahdollisia


Athmer-sormisuojat ovat nopeasti ja helposti asennettavia ja testatusti kestäviä ja turvallisia sekä huoltovapaita. Mallit ovat läpäisseet 250 000 – 1 000 000 avauskerran rasitustestin (MPA NRW). Rullakangas on tarvittaessa helppo puhdistaa pyyhkimällä kostealla liinalla.

 

 

”Helppo keino parantaa turvallisuutta ympäristöissä, joissa liikkuu paljon pieniä lapsia.”

Sormisuojatut saranat lisäävät päiväkotiympäristön turvallisuutta Tammenahjon päiväkodissa.

Lue kohdetarina!

Athmer-sormisuojat tekevät ovista turvalliset käyttää

Sormisuojattu ovi on turvallinen käyttäjilleen

Suojaamalla oven ja karmin välinen rako oven käyttäminen tehdään turvalliseksi. Tämä koskee sekä saranaovia, että erityisesti automaattiovia.  

Esimerkiksi tietyllä tehotasolla toimivilta automaattiovilta ei asetuksissa edellytetä turvasensoreita. Vaaran kuitenkin on, että tällaisten ovien saranapuolella voi tapahtua sormivammoja aiheuttavia vahinkoja. Riskit on tunnistettava ja estettävä, joten riskianalyysi on syytä tehdä huolellisesti jo suunnitteluprosessin aikana.  

Sormien jääminen puristuksiin ovilehden ja karmin väliin voi aiheuttaa jopa elinikäisiä vammoja.

DIN EN 16005 mukaan nämä vaarakohdat on suojattava oven alareunasta yläreunaan kahden metrin korkeuteen saakka. Lisäksi saranapuoli on suojattava esimerkiksi sormisuojakankaalla.

Myös turvasensoreilla varustettujen ovien saranapuolten sormisuojaus kannattaa ottaa huomioon. Järjestelmissä on aina heikkouksia, eivätkä ne tee ovien käyttämisestä 100% turvallista. Varsinkin tiloissa, joissa liikkuu lapsia, senioreita tai liikuntarajoitteisia ihmisiä, on mekaanisten sormisuojaratkaisuiden asentaminen suositeltavaa myös turvasensoreilla varustettuihin oviin.  

Athmer-sormisuojajärjestelmien erikoismitat automaattiovikäyttöön ovat tähän erinomainen ratkaisu.

Koska lapset eivät osaa vielä tunnistaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja, on aikuisten tehtävä huolehtia lasten toimintaympäristöjen turvallisuudesta.  

Lasten sormet voivat joutua puristuksiin oven väliin vahingossa ja huomaamatta, mikäli he sattuvat ottamaan tukea ovenkarmista esimerkiksi vaatteita puettaessa. Saranaovien sormisuojaaminen on siksi erittäin suositeltavaa päiväkodeissa, kouluissa ja muissa varhaiskasvatusyksiköissä.

Kun ovien sormisuojaus on kunnossa, on sormivammojen syntymisen riski minimaalinen.

 

Sormisuojat estävät sormivammojen syntymisen

Sormisuojat estävät sormivammat – tutustu ratkaisuihin

Athmer-sormisuojaratkaisut ennaltaehkäisevät tehokkaasti ovien aiheuttamia sormivammoja, jotka voivat vakavimmillaan aiheuttaa elinikäisiä haittoja. Siksi ovilehden ja karmin välinen rako on syytä suojata huolellisesti ja siten estää estettävissä olevat ja siten turhat vammautumiset.

Athmer-sormisuojia on saatavana lähes kaikkien valmistajien saranallisiin käyntioviin sekä heiluri-, liuku- ja automaattioviin. Sormisuojaus voidaan toteuttaa myös jälkiasennuksena.

Athmer-sormisuojissa sormisuojaus toteutetaan alumiiniprofiililla, jonka sisällä on rullakangas. Kun ovi avataan, kangas avautuu peittämään ovilevyn ja karmin välisen raon. Ovea suljettaessa kangas rullautuu takaisin profiilin sisään.

 

Sormisuojapaketit (sis. karmi- ja saranapuolen sormisuojat)

 

Karmipuolen sormisuojausratkaisut 

 

Saranapuolen sormisuojaratkaisut

 

Estä sormivammat – tutustu sormisuojaratkaisuihin

Tutustu ratkaisuihin

Automaattiovien turvallisuusvaatimukset

EN 16005 -standardi määrittää konekäyttöisten käyntiovien turvallisuusvaatimukset ja testausmetodit. Ovilehden karmisivun suojaamisen osalta standardi sisältää seuraavat asiat:

 • Sähkötoimiset ovet täytyy suunnitella siten, että sormen vahingoittumisen riski oven avaamisen ja sulkemisen aikana on estetty (EN 16005, 4.6.1)
 • Sormen vahingoittumisen riski täytyy estää vaara-alueella ovilehden karmipuolella suunnittelulla tai erottavan tai ohjaavan suojajärjestelmän käytöllä (EN 16005, 4.6.3.4)
 • Sormivahingon estävät ovilehden karmipuolella olevat suojajärjestelmät tulee suunnitella siten, että vaara-alueet on suojattu oven alareunasta yläreunaan saakka vähintään 2 000 mm korkeudelle lattiapinnasta mitattuna (EN 16005, 4.6.1 b).

EN 16005 on eurooppalainen standardi ja se on voimassa kaikissa CEN jäsenmaissa (European Committee for Standardization). Vaatimus sähkötoimisten ovien karmipuolen sivujen suojaamisesta kattaa koko Euroopan. EN 16005 on ollut voimassa huhtikuusta 2013 lähtien. Standardi koskee sähkötoimisia käyntiovia, joiden ovilehtiä ei liikuteta manuaalisesti tai varastoidulla mekaanisella voimalla vaan ulkoisen voimalähteen avulla (esim. sähköisesti). 

Euroopan komission laitedirektiivi 2006/42/EC

Euroopan Komission direktiivissä 2006/42/EC sähkötoimiset ovet määritellään laitteiksi (direktiivi 2006/42/EC, artikla 1, kappale 1). Valmistajan tai valmistajan valtuuttaman henkilön/yrityksen tulee näin ollen hoitaa riskikartoitus ennen kuin sähkötoiminen käyntiovi (automaattiovi) tuodaan markkinoille, jotta voidaan määritellä sopivat ja soveltuvat turvallisuusvaatimukset (direktiivi 2006/42/EC, liite I, kappale 1).

Riskikartoitus on säädetty EN ISO 12100 normissa. Tämä sisältää muiden seikkojen ohella vaatimuksen tunnistaa riski sormien vahingoittumisesta oven karmipuoleisessa sivussa. Riskikartoituksen tulokset on huomioitava oven suunnittelussa ja valmistuksessa.  

Valmistaja on määritelty toimijaksi, joka valmistaa ja kasaa oven ja ohjausyksikön ja tuo ne markkinoille. Sähkötoimisen käyntioven kohdalla tämä on yleensä automaattioven valmistanut yhtiö. Kun ovijärjestelmä on hyväksytty, vastaa käyttäjä sen kunnosta ja toimivuudesta.

Saammeko auttaa tuotevalinnassa?

Kerro meille, minkälaiseen käyttötarkoitukseen etsit ratkaisuja. Autamme sinua valitsemaan suunnitelmiisi parhaiten soveltuvan ratkaisun!
Osasta tuotteista saatavana mallikappaleita, kysy lisää: myynti@raitatuote.fi

Palvelemme numerossa
010 281 4114